فال حافظ

فال حافظ

ساقي به نور باده برافروز جام ما
ما در پياله عکس رخ يار ديده ايم
هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق
چندان بود کرشمه و ناز سهي قدان
اي باد اگر به گلشن احباب بگذري
گو نام ما ز ياد به عمدا چه مي بري
مستي به چشم شاهد دلبند ما خوش است
ترسم که صرفه اي نبرد روز بازخواست
حافظ ز ديده دانه اشکي همي فشان
درياي اخضر فلک و کشتي هلال
مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما
اي بي خبر ز لذت شرب مدام ما
ثبت است بر جريده عالم دوام ما
کايد به جلوه سرو صنوبرخرام ما
زنهار عرضه ده بر جانان پيام ما
خود آيد آن که ياد نياري ز نام ما
زان رو سپرده اند به مستي زمام ما
نان حلال شيخ ز آب حرام ما
باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما
هستند غرق نعمت حاجي قوام ما

تعبیر فال : به زودی به آرزوی خود خواهی رسید. عشق و محبت و دوستی با مردم را فراموش نکن. با عشق و محبت می توانی سختی ها را از بین ببری و بر مشکلات چیره شوی. غم ایام را هیچ بدان زیرا همیشگی و پایدار نیست.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2020 | تمامی حقوق این وب سایت برای nokiasms.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:nokiasms.ir