فال حافظ

فال حافظ

راهي بزن که آهي بر ساز آن توان زد
بر آستان جانان گر سر توان نهادن
قد خميده ما سهلت نمايد اما
در خانقه نگنجد اسرار عشقبازي
درويش را نباشد برگ سراي سلطان
اهل نظر دو عالم در يک نظر ببازند
گر دولت وصالت خواهد دري گشودن
عشق و شباب و رندي مجموعه مراد است
شد رهزن سلامت زلف تو وين عجب نيست
حافظ به حق قرآن کز شيد و زرق بازآي
شعري بخوان که با او رطل گران توان زد
گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد
بر چشم دشمنان تير از اين کمان توان زد
جام مي مغانه هم با مغان توان زد
ماييم و کهنه دلقي کآتش در آن توان زد
عشق است و داو اول بر نقد جان توان زد
سرها بدين تخيل بر آستان توان زد
چون جمع شد معاني گوي بيان توان زد
گر راه زن تو باشي صد کاروان توان زد
باشد که گوي عيشي در اين جهان توان زد

تعبیر فال : کبر و غرور و ریا را از خود دور کن. به آرزوهایت خواهی رسید زیرا قدرت و توانایی لازم را داری. فقط باید همت و اراده داشته باشی. در بند مادیات نباش زیرا دائمی و همیشگی نیستند.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2019 | تمامی حقوق این وب سایت برای nokiasms.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:nokiasms.ir